O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

Budovy

Desigo CC

Integrovaná platforma pre riadenie budov

Desigo CC znamená začiatok novej éry v oblasti správy technických zariadení budov. Ide o vôbec prvý systém svojho druhu umožňujúci zákazníkom integrovať do jednej ovládacej stanice prístup ku všetkým technickým systémom a funkciám v budove.

Desigo CC
Prepojenie všetkých systémov
Desig Control Center je nová BMS centrála od Siemens BT, pre ovládanie, monitorovanie, optimalizáciu, BT SSP Comfort, reportovanie, riadenie.

Najkomplexnejšia platforma pre riadenie budov

Desig Control Center

Integrovaná platforma – jeden systém pre všetky subsystémy


 • Natívna integrácia všetkých subsystémov budovy
 • Plné monitorovanie a riadenie z jednej systémovej platformy
 • Rýchlejšie a efektívnejšie interakcie medzi subsystémami a reakcia na udalosti a alarmy

Otvorený systém - štandardné rozhranie pre integráciu systémov

 • Zjednodušenie systémovej integrácie
 • Zníženie nákladov na školenie a údržbu
 • Nie je uzavreté proprietárnym systémom

Efektívny a výkonný - zníženie prevádzkových nákladov

 • Lepšie riadenie systému a zariadení v budove
 • Prístup ku všetkým dôležitým informáciám
 • Efektívny engineering
 • Jednoduchá správa celého systému

Flexibilný - pre jeden subsystém, alebo pre integrované riešenie

 • Ochrana investícií v budove
 • Spĺňa súčasné i budúce požiadavky na riadenie
 • Budovy a bezpečnosť
 • Optimalizované pre jeden, alebo viac subsitémov

Jednoduché použitie

 • Nové grafické rozhranie a jednoduchý prístup ku všetkým informáciám
 • Prispôsobené spracovanie alarmov, správ, grafické rozhrania a prístupové práva
 • Inteligentné riadenie, ktoré sa prispôsobí požiadavkam užívateľa

Jednoduchá práca

 • Koncept združených polí
 • Žiadne prekrývajúce sa okná
 • Multi-jazykový
 • Alarmy na prvý pohľad
 • Podpora druhého monitora
 • Vektorová grafika
 • Užívateľské profily

Smart grid


Smart grid