O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

  Riadiace systémy pre

  RODINNÉ DOMY A BUDOVY

 • image02

  Zber dát

  VODOMERY, MERAČE TEPLA

 • image03

  Voľne programovateľné riadiace systémy

  SIEMENS

 • image04

  Dodávka a montáž

  TEPELNÝCH ČERPADIEL


Servis

Zmluvný servis

» Jedná sa o profylaktický pozáručný servis technických a programových prostriedkov riadiaceho systému
» Obsahuje jednu servisnú profylaktickú prehliadku riadiaceho systému a celoročný servis na zavolanie
» Okrem štandardných servisných služieb ponúkame aj široký výber nadštandardných riešení vo flexibilnom časovom pokrytí v garantovanej dobe zásahu a riešenia
» Všetky služby sú poskytované na území celého Slovenska. Nadštandardné služby sú konfigurovateľné a kombinovateľné podľa požiadaviek a potrieb zákazníka

Prehliadka systému merania a regulácie obsahuje:

» kontrola funkčnosti riadiaceho systému a všetkých jeho prvkov
» kontrola funkčnosti programového vybavenia riadiaceho systému
» kontrola regulátorov a regulačných okruhov
» kontrola a nastavenie časových programov
» kontrola a nastavenie konverzných parametrov CVP všetkých pripojených snímačov
» zálohovanie programového vybavenia celého riadiaceho systému
» kontrola všetkých periférnych prvkov a ich preskúšanie
» doškolenie pracovníkov obsluhy
» na základe požiadavky zákazníka zabezpečujeme servis snímačov úniku plynu na plynovej kotolni – 1x ročne prekalibrovanie snímačov úniku plynu v zmysle STN 07 0703 a vystavenie kalibračného protokolu
» v prípade požiadavky zo strany zákazníka je možné zabezpečiť aj servis na zavolanie s nástupom na odstránenie závady do vopred dohodnutého termínu

V prípade záujmu o celoročný pohotovostný servis na zavolanie je možné dohodnúť individuálne podmienky. Na základe bližších informácií a projektovej dokumentácie Vám radi pripravíme cenovú ponuku na mieru. Napíšte nám

Celoročný zmluvný servis zabezpečujeme pre:
» BBES s.r.o., Banská Bystrica
» Thermoservice s.r.o., Banská Bystrica
» BB REAL INVEST s.r.o., Banská Bystrica
» TRADE CORP s.r.o., Banská Bystrica
» SOFTIP a.s., Banská Bystrica
» M.D.M. Slovakia s.r.o., Bratislava
» DANUBE CLONE s.r.o., Bratislava
» Mestský úrad, Rimavská Sobota