O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Tepelné čerpadlá

Delené tepelné čerpadlá

Delené tepelné čerpadlá

Delené tepelné čerpadlá obsahujú vonkajšiu jednotku a doskový výmenník tepla. Výmenník je v interiéri a jednotka vonku. Komponenty sa vzájomne prepoja medeným potrubím. Výmenník môže byť od jednotky vzdialený až do 75 m. Z výmenníka sa priamo napája na rozvod vykurovania. Každé tepelné čerpadlo umožňuje kúrenie aj chladenie, má ekvitermickú reguláciu a frekvenčné riadený výkon tepelného čerpadla.

Typy delených tepelných čerpadiel

Typy delených tepelných čerpadiel

Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii Mitsubishi Electric.