O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Tepelné čerpadlá

Technológia ZUBADAN

REVOLUČNÁ TECHNOLÓGIA ZUBADAN

Mitsubishi Electric prichádza na trh s novou generáciou tepelných čerpadiel vzduch – voda. Ako prvý výrobca tepelných čerpadiel na svete garantuje 100%-ný konštantný výkon až do vonkajšej teploty -15°C, vďaka patentovanému “Flash Injection Circuit“ ktorý je využívaný v jednotkách Zubadan. Zatiaľ čo ostatné tepelné čerpadlá pri tejto teplote dávajú len cca 60% z nominálneho vykurovacieho výkonu a chýbajúci výkon nahrádzajú elektrickou špirálou. Zubadan garantuje 100% výkon do -15°C bez použitia elektrického dohrevu.


Rýchlejšie a efektívnejšie rozmrazovanie

Sofistikovaná konštrukcia chladivového okruhu vonkajších jednotiek Zubadan umožňuje udržať vo vykurovacom režime 100 % výkon až do vonkajšej teploty -15°C. Pri štandardných vonkajších jednotkách, sa pri nízkych teplotách znižuje dopravná účinnosť kompresora a následne aj vykurovací výkon. Konštrukcia jednotiek Zubadan, tento „problém“ eliminuje dodatočným vstrekovaním chladiva (zmes kvapaliny a plynu) do kompresora pomocou okruhu FIC – Flash Injection Circuit. Elektronicky riadený vstrekovací ventil určuje množstvo dodatočne vstrekovaného chladiva. Tým sa vlastne udržuje nominálny výkon až do vonk. teploty -15°C. Pokles nastáva pri nižších teplotách. Pri teplote -20°C, čo je približne spodná hranica garantovaného pracovného rozsahu štandardného tepelného čerpadla, je k dispozícii 90% nom. výkonu oproti 55% štandardného tep. čerpadla. Pri teplote -25°C je k dispozícii ešte 75%-80% nom. výkonu. Okrem držania vykurovacieho výkonu takýto systém prináša ďalšie výhody. Prvou je rýchlejší štart systému v režime kúrenia. Druhou výhodou je optimalizácia odmrazovania – tretinová frekvencia odmrazovacích cyklov a o 1/4 skrátený čas samotného odmrazovania v porovnaní so štandardným tepelným čerpadlom s frekvenčne riadeným kompresorom.

graf

*1 systém "flash injection circuit" efektívne redukuje čas rozmrazovania zo 4 na 3 minúty.
*2 s reguláciou rozmrazovania bol maximálny interval medzi rozmrazovacou operáciou 150 minút pri vonkajšej teplote od -20°C do 0°C.

 

Závislosť vykurovacieho výkonu od vonkajšej teploty

Závislosť vykurovacieho výkonu od vonkajšej teploty

Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii Mitsubishi Electric.