O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

  Riadiace systémy pre

  RODINNÉ DOMY A BUDOVY

 • image02

  Zber dát

  VODOMERY, MERAČE TEPLA

 • image03

  Voľne programovateľné riadiace systémy

  SIEMENS

 • image04

  Dodávka a montáž

  TEPELNÝCH ČERPADIEL


O spoločnosti

Spoločnosť JK CONTROL s.r.o. sa zaoberá meracou a regulačnou technikou značky Siemens, MitsubishiJohnson Controls, Schneider Electric pre rodinné domy, komerčné a správne budovy a priemyselné podniky. Súčasťou našej ponuky sú jednotlivé prvky, regulátory aj celé systémy pre riadenie budov a služby s tým spojené, ako aj projekčné práce, dodávka tovaru, uvedenie do prevádzky a servis.
Medzi našu nosnú produktovú radu patria výrobky značky Siemens a Mitsubishi, pričom spolupracujeme aj s inými dodávateľmi meracej a regulačnej techniky (napr. LDM, Danfoss, Onesoft, Enbra Slovakia, Komextherm, Belimo, JTO system, Maret system, Lexmed a ZPA a pod.).
 
Naše služby zjednodušujú meranie, reguláciu a riadenie energie, prispievajú k úsporám nákladov na prevádzku budov a k pohodliu užívateľov a správcov. Zahŕňajú vypracovanie návrhov, dodávku a realizáciu riadiacich systémov a ich záručný a pozáručný servis.
Spoluprácou a konzultáciou s kvalifikovanými odborníkmi sa vyhnete možným rizikám už na začiatku projektu. Každý prípad sa rieši individuálne v súlade s požiadavkami zákazníka a s ohľadom na správnu funkciu zariadenia.