O riadení tepla vieme všetko...

  • image01
image01
Polyfunkčný bytový dom Bernolákovo

Dodávka systému merania a regulácie pre plynovú kotolňu a riadenie vetrania priestoru garáží v polyfunkčnom bytovom dome.

image02
Štátna Opera Banská Bystrica

Dodávka programového vybavenia pre riadiaci systém a počítačový dispečing a uvedenie zariadení merania a regulácie do prevádzky. Zákazka je realizovaná v spolupráci s firmou Schneider Electric Slovakia.

image03
MEGAGYM

Fitnes a aerobikové centrum v Banskej Bystrici. Meranie a regulácia a PRS pre klimatizačné zariadenie.

image04
ŽP a.s.

Správna budova podniku Železiarní Podbrezová na Kuzmányho ulici v Banskej Bystrici. Meranie a regulácia a PRS pre plynovú kotolňu. Poruchové a havarijné zabezpečenie plynovej kotolne, snímanie úniku spáliteľných...

image01
Rodinný dom Kordíky

Riadenie vykurovania rodinného domu s bivalentnými zdrojmi tepla. Riadenie činnosti kotla na tuhé palivo, elektro-ohrevu a solárneho systému. Použitý riadiaci systém SIEMENS - Desigo PX.

image02
Rodinný dom na Králikoch

Realizácia tepelného čerpadla MITSUBISHI Komplexná dodávka vykurovania rodinného domu pomocou tepelného čerpadla MITSUBISHI ZUBADAN vrátane dodávky riadiaceho systému.


– – — – –


Ponúkame vám výber z našich najnovších referencií a realizovaných projektov