O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Počítačové centrály

Monitorovací systém Visonik Alfa

V ponuke našej firmy je monitorovací systém Visonik Alfa s podporou koncentrátorov AlfaBox+, regulácia Siemens Desigo v. 6 a s možnosťou prístupu odkiaľkoľvek - ProCloud. Sytém umožňuje komfortné sledovanie a zobrazovanie hodnôt z riadených technologických celkov a alarmových stavov.  Dovoľuje taktiež ovládanie technológie na operátorskej úrovni. Monitorovací systém je navrhnutý ako vysoko modulárny prostriedok, ktorý umožňuje spoluprácu s najrôznejšími prvkami technológie pripojenými k monitorovaciemu počítaču.