O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

Rodinné domy

Albatros2

Systémový regulátor vykurovania

Okrem riadenia kotla sa Albatros2 perfektne uplatní ako systémový alebo sekundárny regulátor, integrujúci rôzne zdroje, ale aj systém distribúcie tepla a chladu.

RVS43_345
Tento regulátor je s komunikáciou, odovzdáva teploty, požiadavky na teplo a vie tvoriť kaskádu až 16-tich kotlov rôznych typov. Regulátory Albatros2 navyše umožňujú moduláciu horáka trojbodovo aj požiadavku na teplo 0 - 10 V (pomocou rozširujúceho modulu AVS75.370. Regulátor s komunikáciou má veľa funkcií pre multifunkčné vstupy a výstupy. Maximálna konfigurácia je max. 3 zmiešavacie okruhy na jeden regulátor. Všetky regulátory je možné rozšíriť o max. 3 rozširujúce moduly AVS75.391 alebo AVS75.370, najviac však na tri zmiešavané okruhy. Ostatné vstupy a výstupy je možné využiť ako multifunkčné.

Funkcia
 • Zdroj tepla 1,2 stupňový,
 • modulovaný 3 bodový BMU
 • komunikácia LPB
 • zablokovanie zdroja cez H-kontakt

Ochrana zariadení

 • odľahčenie zdroja pri štarte
 • ochrana zdroja proti prehriatiu
 • nastavenie min. a max. teploty zdroja
 • ochrana horáka proti taktovaniu
 • nastavenie minimálnej doby chodu horáka

Obsluha

 • až 5 týždenných vykurovacích programov
 • nastavenie celoročnej hospodárnej prevádzky
 • chladiaci okruh

Charakteristika
Sú určené pre jednotlivé kotly a kotly spojené do kaskád. Sú vhodné pre sériovú montáž do zdrojov tepla s 1, 2-stupňovým, modulovaným horákom čerpadlom alebo prepínacím ventilom na nabíjanie TV kotlovým čerpadlom, podávacím čerpadlom, čerpadlom vykurovacieho okruhu trojcestným ventilom pre zmiešavaný vykurovací okruh pomocou rozširujúcich modulov AVS75 .... až 3 zmiešavané tepelné okruhy.

Použitie
Bytové a nebytové objekty s vlastným vykurovaním a prípravou. TV bytové a nebytové objekty s centrálnym vykurovaním, bežné vykurovacie systémy, radiátorové, konvektorové, podlahové, stropné a sálavé vykurovanie Teplá voda. Príprava TV nabíjacím čerpadlom, alebo prepúšťacím ventilom, útlmová teplota. TV samostatný program prípravy, TV voliteľná priorita prípravy TVN cirkulácie, TV elektrické vykurovacie patróny.

Multifunkčné vstupy a výstupy
Solárne aplikácie, bazénové aplikácie, čerpadlový vykurovací okruh, dvojstupňový kotol, akumulačná nádoba, kotol na tuhé palivo zo strážením teploty, predregulácia TV, požiadavka na teplo a chlad.