O riadení tepla vieme všetko...

 • image01

Počítačové centrály

Služba ProCloud 3.6

Monitorovací a vizualizačný systém ProCop® 3.6 prináša webové rozhranie pre moderné prehliadače, chytré telefóny a tablety - ProWeb.
ProCloud je služba pre malé a stredné dispečingy, ktorá ponúka bezpečný webový prístup odkiaľkoľvek z Internetu, vrátane možnosti nastavovania hodnôt.

ProCloud

ProWeb - Webové rozhranie ProCop 3.6

 • zobrazuje technologické schémy so živými hodnotami
 • sprístupňuje alarmové stavy technológie
 • prechádza históriu technologických veličín graficky aj v tabuľkách
 • umožňuje prezerať / nastavovať hodnoty vrátane čas. programov
 • oprávnenia a viditeľnosť k častiam technológie podľa prihláseného užívateľa
 • podpora všetkých moderných prehliadačov vrátane inteligentných telefónov
 • optimalizovaná kompaktná mobilná verzia pre malé displeje a dotykové ovládanie

 

ProCloud = Jednoduchý ProWeb odkiaľkoľvek

 • prístup webovým prehliadačom odkiaľkoľvek z Internetu
 • Internetový Webový server s šifrovaným prístupom
 • dispečing ProCop bezpečne skrytý u zákazníka
 • dáta dispečingu synchronizované s ProCloud - kópia
 • používatelia definovaný v projekte dispečingu
 • ľubovoľné pripojenie bez statickej IP adresy
 • nízke zaťaženie Internetového pripojenia dispečingu

 

Čo prináša ProCloud a pre koho je určený

 • bezpečná Internetová vizualizácia vlastné technológie
 • zabezpečený prístup odkiaľkoľvek webovým prehliadačom
 • mobilná verzia s dotykovým ovládaním pre chytré telefóny a tablety
 • zjednodušenie práce servisným technikom v teréne
 • možnosť sprístupnenia časti technológie koncovým zákazníkom
 • riešenie je určené pre malé a stredné dispečingy
 • veľké dispečingy možno realizovať s privátnym cloudovým riešením


Čo je potreba

 • dispečing s Monitorovacím systémom ProCop®3.6
 • akékoľvek pripojenie počítača dispečingu na Internet
 • povolenie synchronizácie s ProCloud


Technologické displeje

 • rýchly výber požadovaného displeja v strome
 • štandardné prechádzanie displejov tlačidlami ako v ProCop 3
 • vektorové zobrazenie s možnosťou zväčšenia / zmenšenia
 • ovládacie prvky priamo v displeji
 • veľké nástrojové lišty pre prácu na malým displejom
 • prepínanie medzi klasickým a mobilným vzhľadom
 • zobrazujú sa len displeje, ku ktorým má užívateľ prístup


ProCop

Historické trendy

 • výber niekoľkých trendov v strome podľa oprávnenia
 • grafické aj textové zobrazenie
 • voliteľný relatívny časový rozsah
 • dynamické výrezy a posúvanie v grafoch
 • textové zobrazenie stránkovaním

 

Prehliadanie a potvrdzovanie alarmov hlásenia

 • prezeranie alarmov a udalostí s možnosťou potvrdzovania
 • trvajúce alarmy, servis potvrdených alarmov
 • nastaviteľné zobrazenie stĺpcov
 • triedenie podľa všetkých stĺpcov
 • filtrácia pre jednoduchšie vyhľadanie

 

Nastavovanie technologický premenných

 • bezpečné šifrované pripojenie SSL
 • zabezpečenie pomocou používateľského mena / hesla
 • voliteľné oprávnenia pre nastavovanie hodnôt, až štyri úrovne oprávnenia
 • nastaviteľné oblasti prístupu pre jednotlivých užívateľov
 • možnosť globálneho zákazu nastavovania z webu
 • lokálne ponuky priamo v technologických displejoch
 • priame nastavenie hodnôt
 • nastavovacie dialógové displeje
 • prepracované časové programy s grafickým zobrazením plánu