O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Budovy

Desigo TRA V6.0

Komfort, flexibilita a energetická účinnosť pre každú miestnosť.

Desigo TRA V6.0
  • HVAC (VK) - radiátory, fan coil, chladiace stropy a pod.
  • Osvetlenie
  • Žalúzie
Desigo TRA - pre energeticky účinné a flexibilné miestnosti

  • Integrované riadenie HVAC, osvetlenia a žalúzií tvoria koncept najvyššej energetickej účinnosti zavedením energeticky účinných regulačných funkcií podľa EN 15232
  • Vysoká flexibilita - voľne programovateľné podstanice pre miestnosti umožňujú individuálne prispôsobenie podľa požiadaviek užívateľov
  • Každá podstanica pre miestnosť riadi jednu miestnosť, alebo viac miestností


Desigo TRA - inteligentná väzba medzi funkciami vytvára energeticky účinnú budovu

Minimalizácia spotreby energie pre umelé osvetlenie.
Desigo TRA

Desigo TRA - optimalizácia spotreby energie

Optimalizácia spotreby vďaka inteligentnej väzbe medzi funkciami
HVAC

Desigo TRA - energeticky efektívne a komfortné automatizácie miestností

Energeticky optimálne riadenie miestnosti je založené na inteligentnej a efektívnej väzbe a súčinnosti medzi všetkými prevádzkovými súbormi. To zaisťuje maximálnu pohodu v miestnosti bez obmedzenia komfortu.

Desigo TRA - zvýšenie energetickej účinnosti budovy aktívnym zapojením užívateľov

S funkciou RoomOptiControl sa užívateľ v miestnosti aktívne podieľa na optimálnom riadení budovy. Symbol Green Leaf mu zobrazuje ako a kedy. Štúdie preukázali, že aktívnym zapojením používateľov, ktorí berú ohľad na energetickú účinnosť budovy, možno dosiahnuť energetických úspor až 25%.

Desigo TRA - užívateľ šetrí energiu bez straty komfortu

RoomOptiControl - vzájomné väzby a inteligentné úsporné funkcie automaticky detekujú zbytočnú spotrebu energie v miestnosti.

Desigo TRA - energetická účinnosť s funkciou RoomOptiControl

RoomOptiControl riadenie

Desigo TRA - topológia systému

topológia systému Desigo TRA