O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Detektory úniku plynu

Detektory toxických plynov

Detektory tejto kategórie majú za úkol signalizovať prítomnosť nebezpečnej látky pre ľudský organizmus. Koncentrácia je obvykle zadaná hygienickými, alebo inými predpismi (obvyklá koncentrácia 0,01% plynu vo vzduchu). Detektor je používaný ako ochrana proti možnej otrave. V súčasnosti máme v sortimentu len detekciu oxidu uhoľnatého - CO.

Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.

Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.

Zabezpečujeme servis snímačov úniku plynu na plynovej kotolni a to 1x ročne prekalibrovanie snímačov úniku plynu v zmysle STN-EN-60079-29-2 s vystavením kalibračného protokolu.

 GIC40 - Katalógový list

Príslušenstvo
Napájacie a vyhodnocovacie zdroje
 
 NZ23 - Katalógový list
 PSDP 3 - Katalógový list