O riadení tepla vieme všetko...

  • image01

Tepelné čerpadlá

Kompaktné tepelné čerpadlá

Kompaktné tepelné čerpadlá

Kompaktné jednotky majú vstavaný doskový výmenník chladivo – voda, z ktorého sa dá priamo napojiť na rozvod ústredného vykurovania. Rozvod vody musí byť chránený pri výpadku elektrickej energií proti zamrznutiu vody keďže jednotka je v exteriéry. Vhodné pre bežné inštalácie, lebo nie je potrebný chladiarenský zásah. TČ je kompaktný zdroj tepla.

 

Typy kompaktných tepelných čerpadiel

Typy kompaktných tepelných čerpadiel

Ďalšie informácie nájdete v technickej dokumentácii Mitsubishi Electric.